Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableAlign - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ zarovnání hodnot ve sloupcích v tabulkovém módu. Zarovnává sloupec k objektu tvTrend, kterému patří tento objekt tvGraph.
Syntaxe:
Long TableAlign
Hodnoty:
0 - vlevo
1 - Doprostřed
2 (přednastaveno) - Vpravo
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nTableAlign = oGraphDef.TableAlign;   // čtení
oGraphDef.TableAlign = 1;   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice