Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTextColor - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva textů ve sloupci v tabulkovém módu.
Syntaxe:
String TableTextColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulkový mód > Barva > Text" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.TableTextColor = "#00ff00";   // zápis
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice