Promotic

TableFont - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Czcionka pisma w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Zwraca obiekt ObjectFont. Przez zapis do jego właściwości można zmienić wygląd czcionki..
Składnia:
Object TableFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb tabelkowy > Czcionka" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
- PmgTrendViewer.TableTimeFont (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var oFont = oGraphDef.TableFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
© MICROSYS, spol. s r.o.