Promotic

GetValidityFce - metoda obiektu tvGraph

Opis:
Zwraca tekst - funkcja ważności obiektu tvGraph.
Jest to tekst określony przez wywołanie metody tvTrend.AddGraph lub tvGraph.SetValidityFce.
Składnia:
String GetValidityFce()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Wstępnie ustawione wartości funkcji ważności są umieszczone w konfiguratorze "tvTrend > Wygląd > Ważność".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sFce = oGraphDef.GetValidityFce();
© MICROSYS, spol. s r.o.