Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvTrend (Trend TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvTrend - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt typu tvTrend przedstawia przebieg jednej trendowanej danej.
Właściwości i metody:
AddGraph Wytworzy nowy obiekt typu tvGraph
Connect Podłączenie obiektu tvTrend do źródła danych
ConnectionGroup Identyfikator grupy (obiektu PmaTrendGroup) w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do której podłącza się przeglądarka trendów
ConnectionItem Identyfikacja trendowanej zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup
ConnectionPassword Hasło użytkownika do dostępu do serwera trendów
ConnectionServer Adres serwera trendów (aplikacji Promotic), do którego jest podłączony wyświetlany trend
ConnectionType Typ podłączenia do serwera trendów
ConnectionUser Użytkownik zdefiniowany w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do którego podłącza się przeglądarka trendów
CursorLevel Wysokość poziomej linii kursora trendu
CursorValue Wartość odpowiadająca punktowi przecięcia pionowej linii kursora z wykresem trendu
Disconnect Odłączenie się obiektu tvTrend od źródła danych
DlgProperties Otwarcie okna edycji do konfiguracji obiektu tvTrend w trybie runtime
DrawAfterPointsType Typ kreślenia predykcji o przyszłości
DrawBeforePointsType Typ kreślenia predykcji do przeszłości
EnabledInTable Ustawienie/ustalenie czy dany obiekt tvTrend będzie widoczny w trybie tabelkowym
GraphDefault Zwraca podstawowy obiekt typu tvGraph
Graphs Zwraca wybrany obiekt typu tvGraph
GraphsCount Zwraca ilość obiektów tvGraph
ID Identyfikator tego obiektu
Index Kolejność obiektu
LabelBorderFormat Format deskrypcji krawędzi podziałki
LabelFormat Format deskrypcje podziałki
Name Nazwa trendu dla użytkownika
Points Obiekt typu tvPoints
PointsColor Kolor punktów
PointsVisible Widoczność znaków punktów danych trendu
RemoveGraph Usunięcie istniejącego obiektu typu tvGraph
ResetType Typ kreślenia nieważnych obszarów
TableColumnWidth Szerokość kolumny wartości w trybie tabelkowym
Unit Jednostka danej trendu
UserValue Wartość wprowadzona przez użytkownika
ValueMax Maksymalna wartość do wyświetlenia trendu
ValueMin Minimalna wartość do wyświetlenia trendu
ValueZoomMode Sposób ustawiania zakresu osi wartości
Visible Widoczność przebiegu i punktów trendu
Powiązane podobiekty:
tvGraph(Wykres TrendViewer) Obiekt do kreślania przebiegu trendu
tvPoints(Punkty TrendViewer) Obiekt, który utrzymuje punkty danych trendu
Karty konfiguracyjne:
Edycja trendu Ustawienie trendowanej danej
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice