Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ZoomValue - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zoomowanie trendu w osi wartości.
Składnia:
Empty ZoomValue(Variant vTrend, Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Wołanie:
oTView.ZoomValue vTrend, nType, nFixed, vPar1, vPar2
Parametry:
vTrend(Variant) określenie, które trendy mają być zoomowane
-4 - tylko trend aktywny, patrz TrendActive.
"", -3 - wszystkie trendy.
"id" - trend o identyfikatorze id, patrz tvTrend.ID.
nType(Long) Typ określenia zakresu
1 - vPar1/vPar2 są nowymi wartościami dolnego/górnego krańca przeglądarki
10 - Zmniejszenie zakresu zoomu na połowę bieżącej długości osi wartości z zachowaniem pozycja wartości wg nFixed.

vPar1 oraz vPar2 należy ustawić na 0.

11 - Powiększenie zakresu zoomu na dwukrotność bieżącej długości osi wartości z zachowaniem pozycja wartości wg nFixed.

vPar1 oraz vPar2 należy ustawić na 0.

20 - Zmiana zoomu z zachowaniem pozycji wartości według nFixed.

vPar1 oznacza krotność bieżącej długości osi wartości, na przykład 2=zwiększenie zakresu, 0.5=zmniejszenie zakresu.

vPar2 należy ustawić na 0.

21 - Zmiana zoomu z zachowaniem pozycji wartości według nFixed.

vPar1 oznacza nowy zakres.

vPar2 należy ustawić na 0.

nFixed(Long) Określa niezmienne części przy zoomowaniu
1 - Zoom z zachowaniem pozycji dolnego krańca
2 - Zoom z zachowaniem pozycji górnego krańca
3 - Zoom z zachowaniem pozycji środka
4 - Zoom z zachowaniem pozycji kursora
vPar1(Variant) Nowa wartość dolnego krańca lub wartość krotności - według ustawienia nType
vPar2(Variant) Nowa wartość górnego krańca lub wartość krotności - według ustawienia nType
Notatka:

Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice