Promotic

ZoomValue - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zoomowanie trendu na osi wartości.
Składnia:
Empty ZoomValue(Variant vTrend, Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Parametry:
vTrend(Variant) określenie, które trendy mają być zoomowane
-4 - tylko trend aktywny, patrz właściwość TrendActive.
"", -3 - wszystkie trendy.
"id" - trend o identyfikatorze id, patrz właściwość tvTrend.ID.
nType(Long) Typ określenia zakresu
1 - vPar1/vPar2 są nowymi wartościami dolnego/górnego krańca przeglądarki
10 - Zmniejszenie zakresu zoomu na połowę bieżącej długości osi wartości z zachowaniem pozycja wartości według nFixed.
vPar1 oraz vPar2 należy ustawić na 0.
11 - Powiększenie zakresu zoomu na dwukrotność bieżącej długości osi wartości z zachowaniem pozycja wartości według nFixed.
vPar1 oraz vPar2 należy ustawić na 0.
20 - Zmiana zoomu z zachowaniem wartości według nFixed.
vPar1 oznacza krotność bieżącej długości osi wartości, na przykład 2=zwiększenie zakresu, 0.5=zmniejszenie zakresu.
vPar2 należy ustawić na 0.
21 - Zmiana zoomu z zachowaniem pozycji wartości według nFixed.
vPar1 oznacza nowy zakres.
vPar2 należy ustawić na 0.
nFixed(Long) Określa niezmienne części przy zoomowaniu
1 - Zoom z zachowaniem pozycji dolnego krańca
2 - Zoom z zachowaniem pozycji górnego krańca
3 - Zoom z zachowaniem pozycji środka
4 - Zoom z zachowaniem pozycji kursora
vPar1(Variant) Nowa wartość dolnego krańca lub wartość krotności - według ustawienia nType
vPar2(Variant) Nowa wartość górnego krańca lub wartość krotności - według ustawienia nType
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
Przykład1:
Dla wszystkich podłączonych trendów ustawi zakres wartości:
u dołu: minimum do -10
u góry: maksymum do 220
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomValue(-3, 1, 3, -10, 220);
oTView.Draw();
Przykład2:
Ustawienie osi wartości dla wszystkich trendów do zakresu 180 z zachowaniem wartości w środku skali.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomValue(-3, 21, 3, 180, 0);
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.