Promotic

LastErr - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kod liczbowy ostatniego zaistniałego błędu.
Składnia:
Long LastErr
Wartości:
0 - Žaden błąd
30 - Niewłaściwa wersja. Wersja klienta i serwera nie odpowiadają sobie nawzajem.
33 - Nieznany błąd
35 - Błąd w wyświetleniu Pmg obiektu
60 - Błąd w podłączeni do serwera, prawdopodobnie nie powiodło się wywołanie oTrend.Connect
61 - Serwer nie odpowiada
62 - Serwer nie posiada danych, które są wymagane, jest konieczne sprawdzić adres wymaganych danych
66 - Nie udało się przetworzenie odpowiedzi z serwera
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta na razie nie działa w Web panelach
Patrz również:
- PmgTrendViewer.LastErrText (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nErr = oTView.LastErr;
if (nErr)
{
Pm.Debug(oTView.LastErrText);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.