Promotic

DataTimeout - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalny czas oczekiwania na dane (w sekundach), o które żądają poszczególne obiekty tvTrend (tylko obiekty podłączone do jakiegoś serwera - do źródła danych).
Składnia:
Long DataTimeout
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Domyślną wartością jest 20 sekund.
 
Właściwość ta na razie nie działa w Web panelach
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nTimeout = oTView.DataTimeout;   // Odczyt z właściwości
oTView.DataTimeout = 25;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.