Promotic

GetState - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca stan przeglądarki według typu wymogu określonego w parametrze nType.
Składnia:
Long GetState(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Określa maskę stanów, tzn. jaki stan przeglądarki zostanie zwrócony przez wywołanie metody. Można wprowadzić róeniwż kombinację wartości, na przykład 2+4.
1 - Test, czy przynajmniej jeden z obiektów tvTrend nie podłącza się do źródła danych (np. nie była wywołana metoda tvTrend.Connect).
2 - Test, czy przynajmniej jeden z obiektów tvTrend jest podłączony do źródła danych (np. przez wywołanie metody tvTrend.Connect) a ma przygotowane dane (wcześniejsze wymogi o dane, na przykład przy posunięciu osi czasu zostały już zakończone).
4 - Test, czy przynajmniej jeden z obiektów tvTrend jest podłączony do źródła danych oraz oczekuje na dane (dane z serwera jeszcze nie dotarły).
8 - Test, czy przynajmniej jeden z obiektów tvTrend spróbował podłączyć się do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup) (np. przez wywołanie metody tvTrend.Connect) i ten proces zakończył się błędem (obiektu nie udało się podłączyć).
16 - Test, czy przynajmniej jeden z obiektów tvTrend podłączonych do źródła danych, oczekiwał na dana i te dane nie dotarły (oczekiwanie zakończyło się upływem timeoutu, patrz: DataTimeout).
32 - Test, czy zakres osi czasu nie został tak zwiększony, że nie można było wczytać wszystkich wymaganych danych w tym zakresie. Patrz: PointsMaxVisibleCount.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca bitową kombinację wartości odpowiadającej stanom przeglądarki według typu wymogu określonego w parametrze nType. Jeżeli w nType jest ustawiona wartość na przykład 4, wtedy (jeżeli przeglądarka znajduje się w odpowiednim stanie) zwraca 4, w innym przypadku zwraca 0.
Notatka:
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend (obiekt)
Przykład1:
W przeglądarce trendów jest sprawdzany stan, czy niektóry z trendów (obiektów tvTrend) nie oczekuje na dane w chwili bieżącej.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
if (oTView.GetState(4) == 4)
{
// ... niektóry z trendów oczekuje na dane z serwera.
}
Przykład2:
W przeglądarce trendów jest sprawdzany stan, czy niektóry z trendów oczekuje na dane w chwili bieżącej (wartość 4) i czy w neiktórym w obiektów oczekiwanie na dane zostało zakończone timeoutem (wartość 16). Wartość 20 jest sumą 4+16.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var nState = oTView.GetState(20);

if (nState == 20)
{
// ... niektóry z trendów oczekujje na dane z serwera i równocześnie dla niektórego z trendów oczekiwanie na dane zakończyło się upływem timeoutu.
}
else if (nState == 16)
{
// ... żaden z trendów nie oczeukja na dena z serwera, lecz w niektórym z trendów oczekiwanie na dane zakończyło się upływem timeoutem, tzn. przeglądarka ma przygotowane dane (lecz nie wszystkie) a reszty danych prawdopodobnie już nie otrzyma.
}
else if (nState == 4)
{
// ... niektóry z trendów oczekuje na dane z serwera.
}
else
{
// ... nState = 0 żaden z trendów nie oczekuje na dane i w żadnym z trendów oczekiwanie na dane nia zakończyło się upływem timeoutu, tzn. przeglądarka otrzymała wszystkie dane i jest gotowa.
}
© MICROSYS, spol. s r.o.