Promotic

Autoscroll - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zezwolenie lub wyłączenie rolowania automatycznego, automatycznego wczytywania wartości.
Składnia:
Boolean Autoscroll
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Włącz automatyczne przewijanie po starcie" tego obiektu.
 
Jeżeli właściwość jest ustawiona na wartość true, wtedy w periodzie AutoscrollRate dochodzi do wymogu o nowe dane.
Przeglądarka stronicuje, roluje (przesuwa się w czasie) według ustawienia właściwości AutoscrollSize oraz AutoscrollType.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Autoscroll = ! oTView.Autoscroll;
© MICROSYS, spol. s r.o.