Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Autoscroll - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Włączenie lub wyłączenie rolowania automatycznego, automatycznego wczytywania wartości.
Składnia:
Boolean Autoscroll
Wołanie:
oTView.Autoscroll = b
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Włącz automatyczne przewijanie po starcie" tego obiektu.

Jeżeli właściwość jest ustawiona na wartość true, wtedy w periodzie AutoscrollRate dochodzi do wymogu o nowe dane.

Przeglądarka stronicuje, roluje (przesuwa się w czasie) według ustawienia właściwości AutoscrollSize oraz AutoscrollType.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Autoscroll = !oTView.Autoscroll;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice