Update cookies preferences
Promotic

LastErrText - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Tekst ostatniego zaistniałego błędu.
Składnia:
String LastErrText
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta na razie nie działa w Web panelach
Patrz również:
- PmgTrendViewer.LastErr (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nErr = oTView.LastErr;
if (nErr)
{
Pm.Debug(oTView.LastErrText);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.