Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErrText - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Tekst ostatniego zaistniałego błędu.
Składnia:
String LastErrText
Wołanie:
sErr = oTView.LastErrText
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.LastErr (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice