Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTime - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Czas odpowiadający pionowej linii kursora.

Właściwość zawsze zwraca czas lokalny.

Składnia:
Date CursorTime
Wołanie:
t = oTView.CursorTime
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
- tvTrend.CursorLevel (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorType (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTime = oTView.CursorTime;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice