Update cookies preferences
Promotic

CursorTime - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Czas odpowiadający pionowej linii kursora.
Właściwość zawsze zwraca czas lokalny.
Składnia:
Date CursorTime
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- tvTrend.CursorLevel (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorType (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var tCursorTime = oTView.CursorTime;   // Odczyt z właściwości
oTView.CursorTime = Pm.Time;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.