Promotic

LastCfgTitle - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Nazwa oststnio wczytanego pliku konfiguracyjnego przy wywołaniu metody LoadCfg.
Składnia:
String LastCfgTitle
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Do tej właściwości jest przy każdym wywołaniu metody LoadCfg zapisywana nazwa pliku konfiguracyjnego grupy trendów (wczytanego z pliku *.tg lub *.xml). Ta nazwa jest wczytana z zawartości pliku *.tg. Przy powstaniu pliku *.tg (przy pomocy metody SaveCfg) nazwa ta nie jest zawarta w pliku, jest konieczne jej dodanie do pliku w jakimś edytorze ASCII na przykład następująco
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <pm>
    <trendcfg>
      <cfgtitle>Nazwa grupy konfiguracyjnej</cfgtitle>
      ...
 
W tym przykładzie jest dodana nazwa grupy konfiguracyjnej w wierszu
      <cfgtitle>Nazwa grupy konfiguracyjnej</cfgtitle>
Patrz również:
- PmgTrendViewer.LastCfgSrc (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sTitle = oTView.LastCfgTitle;
© MICROSYS, spol. s r. o.