Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Action - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wykonanie akcji określonej w parametrze sType w przeglądarce trendów.
Składnia:
Empty Action(String sType)
Parametry:
sType(String) Określa akcję, która zostanie wykonana w przeglądarce trendów.
"undo" - Zwrócenie wartości czasów lewej/prawej krawędzi osi czasu lub minimum/maksymum osi wartości o jeden krok z powrotem (czasy krawędzi lub minimum/maksymum mogą zostać zmieniona na przykład przez wywołanie metod PmgTrendViewer.ZoomTime, PmgTrendViewer.ZoomValue, PmgTrendViewer.ScrollTime, PmgTrendViewer.ScrollValue, ... lub przesunięciem, przybliżeniem osi czasu lub osi wartości przez przeciągnięcie myszką).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.Action("undo");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice