Promotic

Action - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wykonanie akcji określonej w parametrze sType w przeglądarce trendów.
Składnia:
Empty Action(String sType)
Parametry:
sType(String) Określa akcję, która zostanie wykonana w przeglądarce trendów.
"undo" - Zwrócenie wartości czasów lewej/prawej krawędzi osi czasu lub minimum/maksymum osi wartości o jeden krok z powrotem.
Czas krawędzi lub minimum/maksymum można zmienić na przykład przez wywołanie metod PmgTrendViewer.ZoomTime, PmgTrendViewer.ZoomValue, PmgTrendViewer.ScrollTime, PmgTrendViewer.ScrollValue, ... lub przesunięciem, przybliżeniem osi czasu lub osi wartości przez przeciągnięcie myszką).
Notatka:
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.Action("undo");
© MICROSYS, spol. s r.o.