Promotic

ScrollValue - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przewinięcie (scroll) przeglądarki w określony sposób na osi wartości (Y)
Składnia:
Empty ScrollValue(Variant vTrend, Long nType, Long vPar1)
Parametry:
vTrend(Variant) Określa, który trend przewijać
-4 - Tylko aktywny trend, patrz właściwość TrendActive.
-3, "" - Wszystkie trendy
"id" - Trend o identyfikatorze id, patrz właściwość tvTrend.ID.
nType(Long) Wielkość i kierunek przewinięcia
0, 1 - Przewinięcie w dół (na mniejsze wartości), w górę (na większe wartości) o przedział określony w parametrze vPar1.
10, 11 - Przewinięcie w dół, w górę o krotność odległości wskazu osi wartości tvScale.MinorTicksNum. W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład 2.0.
20, 21 - Przewinięcie w dół, w górę o krotność odległości wskazu głównego osi wartości, patrz obiekt tvTicks. W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład 2.0.
30, 31 - Przewinięcie w dół, w górę o krotność długości strony. W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład 1.0.
35 - Przewinięcie w dół, w górę o krotność długości strony. W parametrze vPar1 jest krotność, na przykład -1.0, znak określa kierunek przewinięcia (w dół, w górę).
40, 41, 42 - Przesunięcie dolnej, górnej krawędzi, środka przeglądarki na wartość określoną w parametrze vPar1
vPar1(Long) Przedział, wartość lub krotność wartości w zależności od ustawienia nType
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ScrollValue(-3, 10, 2);
© MICROSYS, spol. s r. o.