Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onCursorTimeChange - zdarzenie objektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli doszło do zmiany czasu na pozycji pionowej linii kursora. Zostały zmienione wartości właściwości CursorTime oraz tvTrend.CursorValue.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice