Promotic

onCursorTimeChange - zdarzenie obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane jeżeli doszło do zmiany czasu na pozycji pionowej linii kursora. Zostały zmienione wartości właściwości CursorTime oraz tvTrend.CursorValue.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.CursorType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iTrend;
var nCount = pMe.TrendsCount;
Pm.Debug(pMe.CursorTime);

for (iTrend = 0; iTrend < nCount; iTrend++)
{
var oTrend = pMe.Trends(iTrend);
Pm.Debug(oTrend.ID + "=" + oTrend.CursorValue(2));
}
© MICROSYS, spol. s r.o.