Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadData - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:

Wywołanie wysłania wymogu o dane bieżące. Przez wywołanie tej metody wszystkie obiekty tvTrend, które były pomyślnie podłączone do źródeł danych (np. przez wywołanie metody tvTrend.Connect), wyślą do podłączonych serwerów żądanie o dane.

Wywołanie metody zostanie wywołane zdarzenie onReadData. Obiekty tvTrend, które nie podłączają do żadnego źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup), mogą wykorzystać zdarzenie do "ręcznego" (tzn. w skrypcie) napełnienia bufora z danymi przeglądarki.

Składnia:
Empty ReadData()
Wołanie:
oTView.ReadData()
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice