Update cookies preferences
Promotic

ReadData - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wysłanie żądania o dane bieżące.
Składnia:
Empty ReadData()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Przez wywołanie tej metody wszystkie obiekty tvTrend (które były pomyślnie podłączone do źródeł danych np. przez wywołanie metody tvTrend.Connect) wyślą do podłączonych serwerów żądanie o dane.
Wywołanie tej metody zostanie wywołane zdarzenie onReadData. Obiekty tvTrend, które nie podłączają do żadnego źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup), mogą wykorzystać zdarzenie do "ręcznego" (tzn. w skrypcie) napełnienia bufora z danymi przeglądarki.
Patrz również:
- tvPoints (obiekt)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ReadData();
© MICROSYS, spol. s r.o.