Promotic

SaveCfg - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zapis bieżących danych konfiguracyjnych przeglądarki.
Składnia:
Boolean SaveCfg(String sCfg, Long nStyle, String sFilter)
Parametry:
sCfg(String) Miejsce do zapisania danych konfiguracyjnych. Może być:
"input:" - Wybór z listy. Przed zapisaniem zostanie otwarta lista już istniejących konfiguracji. Wtedy można wybrać istniejący plik lub wytworzyć nowy plik.
- Jeżeli jest uruchomiona przeglądarka trendów w lokalnym panelu na serwerze:
Lista konfiguracji zostanie wczytana z foldera wprowadzonego za tekstem "input:". Tam również zostanie zapisany wybrany plik..
- Jeżeli jest uruchomiona przeglądarka trendów w przeglądarce internetowej:
Lista konfiguracji zostanie wczytana z tymczasowej przechowywalni przeglądarki Webowej. Tam również zostanie zapisany wybrany plik. W tym przypadku nie jest brane pod uwagę to, co jest wprowadzone za tekstem "input:".

Przykład: "input:#cfg:", patrz Przykład1.
"file:" - Plik na dysku. Dane konfiguracyjne zostaną zapisane w określonym pliku, który jest zapisany za tekstem "file:".
- Jeżeli jest uruchomiona przeglądarka trendów w lokalnym panelu na serwerze:
Nazwa pliku jest podana włącznie z pełną ścieżką do pliku..
- Jeżeli jest uruchomiona przeglądarka trendów w przeglądarce internetowej:
W przeglądarce internetowej narazie ta opcja nie działa.

Przykład: "file:#cfg:config.tg", patrz Przykład2.
"string:" - Łańcuch tekstowy. W tym przypadku Parametr jest wejściowo/wyjściowym i jako wyjściowy zawiera właściwe dane konfiguracyjne - formatowany łańcuch XML.
Wartość "string:" jest przestarzała i dogodniejszym jest zastosowanie metody GetCfg.
nStyle(Long) Określa, w jaki sposób mają dane zostać zapisane.
0 - Zapisz zawsze.
1 - Jeżeli plik już istnieje, wtedy zostanie wyświetlony dialog z zapytaniem, czy istniejący plik ma zostać przepisany (jeżeli jest odpowiedz NIE, wtedy konfiguracja nie zostanie zapisana).
2 - Jeżeli plik już istnieje, wtedy konfiguracja nie zostanie zapisana.
sFilter(String) Określa, które z właściwości przeglądarki zostaną zapisane do danych konfiguracyjnych.
Poszczególne wartości można łączyć. Przykład: "View;Trends;TimeMinMax;".
"View;" - Zapisz wygląd przeglądarki poza obiektami tvTrend i poza czasami lewej i prawej krawędzi czasu przeglądarki.
"Trends;" - Zapisz tylko konfigurację obiektów tvTrend bez punktów danych
"TrendsNoConnect;" - Zapisz tylko konfigurację obiektów tvTrend bez punktów danych i bez parametrów podłączenia. Parametry podłączenia określają właściwości ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup oraz ConnectionItem obiektu tvTrend. Opcja ta jest odpowiednia do wytwarzania plików konfiguracyjnych dla druku. Notatka! Jeżeli niektóra właściwość trendu, (na przykład tvTrend.Name, tvTrend.Unit, tvTrend.ValueMin, tvTrend.ValueMax lub tvGraph.Color), zawiera znacznik $default (oznaczający odczytanie wartości z serwera), wtedy znacznik ten zostanie zastąpiony przez rzeczywiście odczytaną wartość (bez podłączenia nie można jej odczytać).
"TrendsData;" - Zapisz tylko punkty danych obiektu tvTrend w bieżącej chwili wczytane przez przeglądarkę bez konfiguracji tego obiektu. Opcja ta jest odpowiednia do wytwarzania plików konfiguracyjnych dla druku.
"TimeMinMax;" - Zapisz czas lewej i prawej krawędzi przeglądarki.
"TimeZoom;" - Zapisz tylko długość osi czasu przeglądarki.
Wartość zwrotna:
Zwraca powodzenie zapisu. Wartość false oznacza nieudany zapis.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Dane konfiguracyjne zostaną zapisane w formacie XML a następnie można je edytować w dowolnych edytorach tekstu i ponowni wczytać do przeglądarki przy pomocy metody LoadCfg.
 
Metoda ta zapisuje konfigurację zawsze na komputerze, na którym są przeglądane trendy. To znaczy, że jeżeli przeglądarka trendów jest u klienta (przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...), wtedy konfiguracja zostanie zapisana w tymczasowej przechowywalni tej przeglądarki Webowej i dlatego inny klient nie będzie miał do niej dostęp. Metoda ta nie może konfiguracje zapisywać na serwerze, ponieważ tu nie są żadne ograniczające mechanismy dla testowania użytkownika (by do serwera nie mógł zapisywać jakikolwiek użytkownik).
Do zapisywania konfiguracji do serwera jest przeznaczona metoda GetCfg.
Przykład1:
Przed zapisaniem zostanie otwarta lista z już istniejącymi konfiguracjami. Wtedy można wybrać istniejący plik lub wytworzyć nowy plik. Do pliku zostaną zapisane tylko konfiguracje obiektów tvTrend wyświetlonych w przeglądarce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SaveCfg("input:#cfg:", 1, "Trends;");
Przykład2:
Zapis do określonego pliku na dysku. Do pliku zostaną zapisane tylko konfiguracje obiektów tvTrend wyświetlonych w przeglądarce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SaveCfg("file:#cfg:mycfg.tg", 0, "Trends;");

Historia:
Pm8.02.11: Wartość "string:" jest przestarzała i dogodniejszym jest zastosowanie metody GetCfg.
© MICROSYS, spol. s r. o.