Update cookies preferences
Promotic

Pliki konfiguracyjne trendów

Plik konfiguracyjny trendów jest plikiem na dysku z rozszerzeniem tg (cfgfile.tg), w którym jest zapisane ustawienie przeglądarki trendów. Jest to plik tekstowy o składni XML możliwy do edytowania przez dowolny ASCII lub XML edytor (Notepad, Wordpad, itd.). Jego zawartością jest lista zmiennych (z adresami odpowiednich trend serwerów), które są przeglądane w przeglądarce trendów (przeglądarka potrafi wczytać taki plik i wyświetlić przebiegi zmiennych). Każda zmienna może zawierać oprócz adresu serwera również i następne dane określające jej wygląd (kolor linii, szerokość linii, ...).

Plik jest wytworzony na przykład przez wywołanie metody PmgTrendViewer.SaveCfg przeglądarki trendów. Taakim sposobem powstały plik mopna kiedykolwiek wczytać z powrotem do przeglądarki przy pomocy metody PmgTrendViewer.LoadCfg. Plik ten można na przykład w edytorze ASCII zmienić, dodać, usunąć przebiegi. Przez kopiowanie i edycję można wytwarzać nowe pliki konfiguracyjne, w każdym z nich zespolić przebiegi zmiennych, które mają tworzyć całość i przy pomocy przeglądarki trendów wyświetlać (przez wywołanie metody LoadCfg lub naciśnięciem przycisku Load CFG) zmieniać poszczególne pliki konfiguracyjne.

W pliku można dla obiektu tvTrend (który znajduje się w sekcji pliku rozpoczynającej się <trend id="...) przyszeregować właściwościom name, unit, color, valuemin, valuemax wartość $default (w pliku patrz na przykład <name>$default</name>). Przyszeregowanie wartości $default oznacza, że podczas wczytania takiego pliku konfiguracyjnego do przeglądarki trendów odpowiednia pozycja uzyska wartość według ustawienia na serwerze, do którego podłącza się (na przykład w przypadku pozycji <name>$default</name> nazwa obiektu zostanie uzyskana z serwera (obiekt typu PmaTrendGroup) z konfiguratora "Wyświetlana nazwa trendu".
© MICROSYS, spol. s r.o.