Promotic

Porównanie technologii do zapisu danych trendów

Następuje porównanie technologii zapisu, które można wybrać w obiekcie PmaTrendGroup w konfiguratorze "Typ zapisu".

1. Archiwizujący zapis danych do bazy danych dBase (Database dBase backups)

- Zapis wszystkich danych do plików *.dbf na dysku. Dane są zapisywane w nawzajem oddzielonych plikach. Takich plików może powstać duża ilość.
- Dogodne do zapisu dużych ilości danych w oddzielonych plikach na dysku.
- Bardzo prosta administracja takich plików. W porównaniu z pozostałymi technologiami wystarczy na przykład stare pliki ręcznie przesunąć do folderu zapasowego lub skasować.
- Bardzo łatwo można je przeglądać w programie Excel.
- Zapis/odczyt jest bardzo szybki bez konieczności dodatkowych pakietów bazodanowych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można podłącząć się tylko do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup.

2. Archiwizujący zapis danych w bazie danych MS SQL (Database MS SQL server backups) (przestarzałe)

- Zapis danych do jednej bazy danych na serwerze MS SQL. Dane są zapisywane w tej bazie danych kolejno do kilku tabel.
- Dogodne do zapisu dużej ilości danych.

3. Archiwizujący zapis danych do bazy danych Access (Database Access backups) (przestarzałe)

- Zapis wszsytkich danych do jednego pliku *.mdb na dysku. Dane są zapisywane w tym pliku kolejno do kilku tabel.
- Dodogne do zapisu mniejszej ilości danych.

4. Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych Access (Database Access cyclic)

- Zapis wszystkich danych do jednego pliku *.mdb na dysku. Dane są zapisywane w tym pliku tylko w jednej tabeli.
- Dogodne do zapisu mniejszej ilości danych w jednej tabeli bazy danych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można się podłączać zarówno do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup jak również do danych wytworzonych w innych programach niż PROMOTIC.

5. Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych MS SQL (Database MS SQL server cyclic)

- Zapis wszytkich danych do jednej bazy danych na serwerze MS SQL. Dane są zapisywane w tej bazie danych tylko w jednej tabeli.
- Dogodne do zapisu dużej ilości danych w jednej tabeli bazy danych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można się podłączać zarówno do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup jak również do danych wytworzonych w innych programach niż PROMOTIC.

6. Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych MySQL (Database MySQL cyclic)

- Zapis wszystkich danych do jednej bazy danych MySQL. Dane są w tej bazie danych zapisywane tylko w jednej tabeli.
- Dogodne do zapisu dużej ilości danych w jednej tabeli w bazie danych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można się podłączać zarówno do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup jak również do danych wytworzonych w innych programach niż PROMOTIC.

7. Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych FireBird (Database FireBird cyclic)

- Zapis wszystkich danych do jednej bazy danych FireBird. Dane są w tej bazie danych zapisywane tylko w jednej tabeli.
- Dogodne do zapisu dużej ilości danych w jednej tabeli w bazie danych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można się podłączać zarówno do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup jak również do danych wytworzonych w innych programach niż PROMOTIC.

8. Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych Oracle (Database Oracle cyclic)

- Zapis wszystkich danych do jednej bazy danych Oracle. Dane są zapisywane w tej bazie danych tylko w jednej tabeli.
- Dogodne do zapisu dużej ilości danych w jednej tabeli w bazie danych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można się podłączać zarówno do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup jak również do danych wytworzonych w innych programach niż PROMOTIC.

9. Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych PostgreSQL (Database PostgreSQL cyclic)

- Zapis wszystkich danych do jednej bazy danych PostgreSQL. Dane są zapisywane w tej bazie danych tylko w jednej tabeli.
- Dogodne do zapisu dużej ilości danych w jednej tabeli w bazie danych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można się podłączać zarówno do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup jak również do danych wytworzonych w innych programach niż PROMOTIC.

10. Zapisywanie danych do jednego pliku w formacie PROMOTIC (Promotic binary file cyclic)

- Zapis wszystkich danych tylko do jednego pliku na dysku. Format zapisu danych jest wewnętrznym formatem systemu PROMOTIC i nie można go odczytać przy pomocy żadnego innego oprogramowania.
- Dogodne do zapisu mniejszej ilości danych w jednym pliku na dysku.
- Zapis/odczyt jest bardzo szybki bez konieczności dodatkowych pakietów bazodanowych.
- Wspiera tryb Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać). W tym trybie można podłącząć się tylko do archiwów wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup.
© MICROSYS, spol. s r. o.