Update cookies preferences
Promotic

Archiwizujący zapis danych do bazy danych Access (Database Access backups) (przestarzałe) - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu do bazy danych Access. Za pomocą tej technologii są dane zapisywane do tabel (w bazie danych Access) o nazwie rozpoczynającej się prefiksem takim samym jak identyfikator grupy trendów.
Jest zdefiniowana wielkość jednej tabeli oraz ich maksymalna ilość. Jeżeli jedna tabela (kopia zapasowa) w bazie danych jest wypełniona (wielkość danych w tabeli przekroczy ustawioną wartość), wtedy jest wytworzona nowa tabela, do której jest od tej chwili wykonywany zapis danych. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.
Notatka: Wielkość jednej kopii zapasowej (tabeli) można ustawić na nieograniczoną a nowe kopie zapasowe można wytworzyć przez wywołanie metody BackupCreate.
Uwaga: Dwa różne obiekty PmaTrendGroup nie mogą być ustawione tak, żeby zapisywały dane do jednego pliku *.mdb.
Nazwa zmiennej w karcie "Dane" może mieć długość maksymalnie 64 znaków (długość nazwy kolumny w tabeli Access jest ograniczona). Ten sposób zapisu ma ograniczenie: Jeżeli w aplikacji jest zastosowana większa ilość obiektów PmaTrendGroup z tym typem zapisu, wtedy takich obiektów w jednej aplikacji może być maksymalnie 63.
Konfiguratory:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch. Na przykład
$.join("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),".mdb;")
lub
$.join("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),";")
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry do zapisu. Umożliwia określić nazwy oraz bazodanewe typy danych systemowych kolumn, bazodanowe typy według typu danych trendowanej zmiennej. W następującym przykładzie są określone dozwolone parametry oraz ich wstępnie ustawione wartości dla wybranego typu zapisu (plugin). Wartości te nie trzeba określać tylko jeżeli są wymagane inne wartości. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:LONG;dbdt.f64:DOUBLE;dbdt.f32:SINGLE;dbdt.i32:LONG;dbdt.i16:SHORT;dbdt.u8:BYTE;dbdt.b:BIT;".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
dbdt.pmtime (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny z czasem rekordu.
Domyślnie "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny z atrybutem rekordu.
Domyślnie "dbdt.pmattr:LONG;".
dbdt.f64 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float64 (Double).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.f64:DOUBLE;".
dbdt.f32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float32 (Single).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.f32:SINGLE;".
dbdt.i32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int32 (Long).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.i32:LONG;".
dbdt.i16 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int16 (Integer).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.i16:SHORT;".
dbdt.u8 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Uint8 (Byte).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.u8:BYTE;".
dbdt.b (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Bool (Boolean).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.b:BIT;".
Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)Początek nazwu kopii zapasowej (tabeli w pliku *.mdb). Pełna nazwa kopii zapasowej jest tworzona przez ten prefiks i numerem porządkowym.
Sposób nadawania nazw kopii zapasowych można zmienić w zdarzeniu onBackupCreate i w nim określać własne nazwy kopiom zapasowym.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Powstanie kopii zapasowej określone według ilości rekordówJeżeli jest zaznaczone, wtedy zaarchiwizowanie (wytworzenie nowego pliku) będzie wykonane przy osiągnięciu określonej ilości rekordów. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez ilość rekordów.
Ilość rekordówWielkość jednej kopii zapasowej (tzn. tabeli) jest określona przez ilość rekordów.
Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, bieżąca wielkość kopii zapasowej przekroczy w tym miejscu zdefiniowaną wielkość jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy rekord. Następne rekordy będą od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.
Powstanie kopii zapasowej określone przez przedział czasuJeżeli jest zaznaczone, wtedy zaarchiwizowanie (wytworzenie nowego pliku) będzie wykonane periodycznie z określonym periodem (rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym, godzinowym, minutowym). Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez przedział czasu.
Przedział czasuWielkość jednej kopii zapasowej (tzn. tabeli) jest określona przez przedział czasu.
Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, zakres czasu w tabeli przekroczy w tym miejscu zdefiniowany przedział czasu jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy rekord. Następne rekordy są od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.
1 rok
1 miesiąc
1 tydzień
1 dzień
1 godzina
1 minuta
Całkowita ilość kopii zapasowych jest ograniczonaJeżeli jest zaznaczone, wtedy ilość kopii zapasowych jest ograniczona. Jeżeli jest osiągnięta taka ilość plików, wtedy najstarszy plik kopii zapasowych jest zastępiony najnowszym. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy ilość kopii zapasowych nie jest ograniczona.
Maksymalna ilość kopii zapasowychMaksymalna ilość kopii zapasowych. Przez nieustanny zapis nowych rekordów powstają nowe tabele (kopie zapasowe). Ich maksymalna ilość jest określona w tym konfiguratorze. Jeżeli jest na przykład ustawiona maksymalna ilość kopii zapasowych na 10 i powstanie jedenasta kopia zapasowa, wtedy najstarsza kopia zapasowa jest usunięta i ilość kopii zapasowych jest ciągle równa 10.

Historia:
Pm8.02.01: przestarzałe
© MICROSYS, spol. s r.o.