Promotic

BackupCreate - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Wytworzy nową kopię zapasową.
Metoda działa tylko jeżeli jest wybrany typ technologii (patrz konfigurator "Typ zapisu") wspierający wytwarzanie kopii zapasowych.
Składnia:
Empty BackupCreate([String sName], [String sTitle])
Parametry:
sName[opcjonalne] (String) Nazwa nowego pliku zapasowego
sTitle[opcjonalne] (String) Opis użytkownika nowego pliku zapasowego
Notatka:
Przez wywołanie metody dojdzie do zamknięcia pliku zapasowego, do którego były dotychczas zapisywane dane (przez wywołanie metod Run lub RunTime) i do wytworzenia nowego pustego pliku zapasowego. Metodę można wywołać bez względu na to, czy jest ustawiony tryb automatycznego wytwarzania kopii zapasowych w karcie "Zapisanie". Jeżeli nie są ustawione parametry sName, sTitle, wtedy kopia zapasowa powstaje z wstępnie ustawioną nazwą systemową i nazwą użytkownika i oba te łańcuchy można zmienić w zdarzeniu onBackupCreate.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
oTrend.BackupCreate();
© MICROSYS, spol. s r.o.