Update cookies preferences
Promotic

GetTime - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zwraca wymagany czas.
Składnia:
Date GetTime(String sType, Long nTimeType)
Parametry:
sType(String) Określa, jaki czas ma zostać zwrócony przez metodę.
"writenewest" - zostaje zwrócony czas ostatniego (najnowszego) zapisanego rekordu
"writeoldest" - zostaje zwrócony czas najstarszego zapisanego rekordu
nTimeType(Long) Typ zwróconego czasu
1 - Metoda zwraca "czas lokalny" ("czas zimowy" w okresie zimowym oraz "czas letni" w okresie letnim, odpowiada czasu komputera według lokalnego ustawienia Windows systemu)
2 - Metoda zwraca "czas zimowy" (w okresie zarówno letnim jak i zimowym).
Patrz również:
- Pm.GetDateOf (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var tTime = oTrend.GetTime("writenewest", 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.