Promotic

onAddRecord - zdarzenie obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy wymogu zapisu wartości zmiennych (w formie nowego rekordu), jeszcze przed właściwym zapisem rekordu. W tym zdarzeniu można przygotować dane, które z kolei zostaną zapisane.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaTrendGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Wymóg zapisu rekordu może powstać:
- automatycznie od wewnętrznego czasomierza (patrz konfigurator "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu") lub
- przez wywołanie metody Run lub RunTime.
Przykład:
Konwersja trendowanej wartości przed zapisem. Wartość jest uzyskana przy pomocy rozszerzenia danych ExtTrend obiektu PmaData.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPressure = pMe.Pm("../Data/#vars/pressure");
oPressure.Value = oPressure.Value / 100;   // 150 kPa / 100 = 1.5 bar

Historia:
Pm8.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.