Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAddRecord - událost objektu PmaTrendGroup

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku na uložení hodnot proměnných (v podobě nové věty), ještě před vlastním uložením věty. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaTrendGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Poznámka:
Požadavek na uložení věty může nastat automaticky od interního časovače (viz Automatické ukládání po startu povoleno) nebo voláním metody Run nebo RunTime.
Příklad:
Převod trendované jednotky před uložením. (Hodnota je získana pomocí datového rozšíření ExtTrend objektu PmaData.)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPressure = pMe.Pm("../Data/#vars/pressure");
oPressure.Value = oPressure.Value / 100;  //150 kPa / 100 = 1.5 bar

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice