Update cookies preferences
Promotic

onAddRecord - událost objektu PmaTrendGroup

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku na uložení hodnot proměnných (v podobě nového záznamu), ještě před vlastním uložením záznamu. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaTrendGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Požadavek na uložení záznamu může nastat:
- automaticky od interního časovače (viz konfigurátor "Automatické ukládání po startu povoleno") nebo
- voláním metody Run nebo RunTime.
Příklad:
Konverze trendované jednotky před uložením. Hodnota je získana pomocí datového rozšíření ExtTrend objektu PmaData.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPressure = pMe.Pm("../Data/#vars/pressure");
oPressure.Value = oPressure.Value / 100;   // 150 kPa / 100 = 1.5 bar

Historie:
Pm8.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.