Promotic

onBackupCreate - událost objektu PmaTrendGroup

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku na vytvoření nové zálohy (ještě před vytvořením zálohy). V parametrech pEvent.NewName a pEvent.NewTitle je předdefinován nový systémový název zálohy, resp. uživatelský název zálohy. Obě tyto položky lze změnit a lze zadat nový název systémový a nový uživatelský název zálohy, která bude následně vytvořena.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaTrendGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.NewName - (String) [pro čtení i zápis] Předdefinovaný systémový název zálohy, například Trend10, lze změnit zápisem do tohoto parametru.
pEvent.NewTitle - (String) [pro čtení i zápis] Předdefinovaný uživatelský název zálohy, například Tavba č. 10, lze změnit zápisem do tohoto parametru.
Příklad:
Nastaví název souboru denního trendového backupu. Vznik backupu ovlivňují konfigurátory v kartě "Uložení". Také lze volat metodu BackupCreate.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var time = Pm.CreatePmDateObject();
var year = time.GetYear();
var month = time.GetMonth();
if (month < 10)
{
month = "0" + month;
}
var day = time.GetDay();
if (day < 10)
{
day = "0" + day;
}
pEvent.NewName = "TrendsDay_" + year + "_" + month + "_" + day;
© MICROSYS, spol. s r. o.