Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ItemEx - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Metoda zpřístupňuje objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data".
Syntaxe:
Object ItemEx(Variant id, [Long nAttr])
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování (jako metoda Item).
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Poznámka:

Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
Příklad:
Test, zda existuje proměnná s názvem "Teplota3":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oTrend.ItemEx("Teplota3", 1);
if (!oItem)
//... error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice