Update cookies preferences
Promotic

BackupInfo - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Vrací informace o uložených trendovaných datech na disku.
Syntaxe:
Variant BackupInfo(String sType, Long nParType, Variant vPar)
Parametry:
sType(String) Typ žádaných informací, které má metoda vracet.
"bckcount" - Metoda vrací počet doposud vytvořených zálohových souborů.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vždy vrací hodnotu 1.
V parametru nParType se nastavuje 0.
"bckcountmax" - Metoda vrací maximální počet zálohových souborů.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vždy vrací hodnotu 1.
Vrácená hodnota odpovídá nastavení konfigurátoru "Maximální počet záloh" v Database Access backups (zastaralé) nebo v Database MS SQL server backups (zastaralé).
V parametru nParType se nastavuje 0.
"name" - Metoda vrací systémový název jedné zálohy určené parametry nParType, vPar.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací název tabulky nebo souboru s daty.
V parametru nParType se nastavuje jedna z voleb 10,20,21,30.
"title" - Metoda vrací uživatelský název jedné zálohy určené parametry nParType,vPar.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací název tabulky nebo souboru s daty.
V parametru nParType se nastavuje jedna z voleb 10,20,21,30.
Poznámka: Uživatelský název lze zadat každé záloze ve skriptu nastavením parametru NewTitle v události onBackupCreate.
"reccount" - Metoda vrací počet doposud uložených záznamů v záloze určené parametry nParType,vPar.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací vždy počet všech doposud uložených záznamů.
V parametru nParType se nastavuje jedna z voleb 10,20,21,30.
"timeoldest" - Pokud je v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena jedna z voleb 10,20,21,30), pak metoda vrací čas nejstaršího záznamu této zálohy.
Pokud není v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena volba 0), pak metoda vrací čas nejstaršího záznamu ze všech záloh.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka]), pak metoda vrací čas nejstaršího záznamu.
Parametr lze nastavit i v podobě timeoldest:winter, pak metoda vrací vždy "zimní čas" (v letním i v zimním období), v jiném případě metoda vrací "lokální čas" (odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows).
"timenewest" - Pokud je v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena jedna z voleb 10,20,21,30), pak metoda vrací čas nejnovějšího záznamu této zálohy.
Pokud není v parametrech nParType,vPar určena konkrétní záloha (nastavena volba 0), pak metoda vrací čas nejnovějšího záznamu ze všech záloh.
Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na volbu nepodporující zálohování (viz Poznámka), pak metoda vrací čas nejnovějšího záznamu.
Parametr lze nastavit i v podobě timenewest:winter, pak metoda vrací vždy "zimní čas" (v letním i v zimním období), v jiném případě metoda vrací "lokální čas" (odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows).
nParType(Long) Určuje typ hodnoty očekávané v parametru vPar.
0 - Metoda pracuje se všemi daty všech záloh. V parametru vPar se nastavuje 0.
10 - Metoda pracuje se zálohou určenou indexem.
Hodnota 0 zadaná v parametru vPar znamená aktuální zálohu (zálohu, do které se aktuálně zapisují záznamy). Čím větší index, tím starší záloha.
Hodnota -2 zadaná v parametru vPar znamená nejstarší zálohu.
20 - Metoda pracuje se zálohou určenou časem v parametru vPar, tzn. záloha je vyhledána tak, že čas zadaný v parametru vPar je uvnitř časového rozsahu mezi časem nejstaršího a nejnovějšího záznamu dané zálohy.
Čas zadaný v parametru vPar se očekává "lokální čas" (odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows).
21 - Stejné jako předchozí volba, pouze čas zadaný v parametru vPar se očekává jako zimní čas (i v letním období).
30 - Metoda pracuje se zálohou určenou názvem (např. názvem databázové tabulky).
vPar(Variant) Hodnota parametru v závislosti na parametru nParType
Poznámka:
chování metody je ovlivněno nastavením konfigurátoru "Typ uložení".
Typ uložení lze nastavit na způsob:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tTime, sTitle;
var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 0, 0);   // Čas nejstaršího uloženého záznamu ze všech záloh
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 0, 0);   // Čas nejnovějšího uloženého záznamu ze všech záloh
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 10, 0);   // Čas nejstaršího uloženého záznamu z aktuální zálohy
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 10, 0);   // Čas nejnovějšího uloženého záznamu z aktuální zálohy
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 10, -2);   // Čas nejstaršího uloženého záznamu z nejstarší zálohy
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 10, -2);   // Čas nejnovějšího uloženého záznamu z nejstarší zálohy
sTitle = oTrend.BackupInfo("title", 20, Pm.Time - 1 / 24);   // Uživatelský název zálohy, která je zadána časem
© MICROSYS, spol. s r.o.