Promotic

GetGroupTitle - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Vrací uživatelský název skupiny trendů.
Syntaxe:
String GetGroupTitle([String sParams])
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Textový seznam parametrů určující jak vrátit text. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "lang:cs;".
"lang:xxx;" (nepovinné) - Textový identifikátor jazyka pro vyhodnocení lokalizovaného textu.
Pokud parametr "lang:xxx;" není zadán nebo je zadán prázdný řetězec, pak se použije právě nastavený jazyk aplikace (např. "en", "cs" ...).
Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
Poznámka:
Viz konfigurátor "Zobrazovaný název skupiny"
Viz také:
- PmaTrendGroup.GroupId (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var sTitle = oTrend.GetGroupTitle();

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.