Promotic

GroupId - vlastnost objektu PmaTrendGroup

Popis:
Identifikátor skupiny trendů.
Syntaxe:
String GroupId
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor skupiny trendů" tohoto objektu.
Příklad1:
Vlastnost lze použít k parametrizaci hodnot jednotlivých konfigurátorů (např. v objektu PmaPrototype) pomocí makro výrazu $.expr.
$.expr("'file_'+pMe.GroupId")
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var sGroupId = oTrend.GroupId;

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.