Update cookies preferences
Promotic

GroupId - właściwość obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Identyfikator grupy trendów.
Składnia:
String GroupId
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Identyfikator grupy trendów" tego obiektu.
Przykład1:
Właściwość można zastosować do parametryzacji wartości w poszczególnych konfiguratorach (np. w obiekcie PmaPrototype) przy pomocy makro wyrażenia $.expr.
$.expr("'file_'+pMe.GroupId")
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var sGroupId = oTrend.GroupId;

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.