Promotic

onError - zdarzenie obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy powstaniu błędu w obiekcie.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaTrendGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Code - (Long) [do odczytu] Kod liczbowy powstałego błędu
0 - Bez błędu
33 - Ogólny błąd w serwerze trendów
60 - Podłączenie do archiwum trendów nie powiodło się. Rekordy nie będą zapisywane na dysku.
1000 - Test konsystencji archiwum trendów zakończył się błędem.
1100 - Dodanie nowego rekordu do archiwum trendów nie powiodło się.
pEvent.CodeText - (String) [do odczytu] Tekstowy opis błędu
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Error trend: " + pEvent.CodeText);
© MICROSYS, spol. s r. o.