Promotic

ClearHistory - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Usunięcie wszystkich zapisanych danych zarówno z pamięci komputera jak również z dysku.
Składnia:
Empty ClearHistory()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
oTrend.ClearHistory();
© MICROSYS, spol. s r.o.