Update cookies preferences
Promotic

RunTime - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zapis wszystkich wartości bieżących w karcie "Dane" z określonym czasem w parametrze tTime.
Składnia:
Boolean RunTime(Date tTime, Long nTimeType)
Parametry:
tTime(Date) Czas zapisywanych wartości
nTimeType(Long) Typ czasu zapisywanych wartości
1 - tTime jest "czas lokalny" ("czas zimowy" w okresie zimowym oraz "czas letni" w okresie letnim, odpowiada czasu komputera według lokalnego ustawienia Windows systemu)
2 - tTime jest "czas zimowy" (w okresie zarówno letnim jak i zimowym).
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli zapis rekordu odbył się pomyślnie
false - W innym przypadku
Notatka:
Do wywołania metody z czasem bieżącym patrz metoda Run.
Jeżeli konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" jest zaznaczony, wtedy metoda nie działa, tzn. nie można zapisywać do archiwum trendów.
Przez wywołanie metody można przy ustawieniu konfiguratora "Typ zapisu" na Database MS SQL server cyclic lub Database Access cyclic dokonywać zapisów wstecznych (można zapisywać także rekordy ze starszym czasem, niż czas ostatnio zapisanego rekordu). Jeżeli jest ustawiony inny typ zapisu niż dwa wyżej przedstawione, wtedy zapis wsteczny nie jest możliwy.
Jeżeli konfigurator "Włącz zmianowy zapis zmiennych" jest zaznaczony, wtedy zapisywanie wartości jest przeprowadzane w zoptymalizowany sposób, tzn. każde wywołanie tej metody nie musi powodować zapisania wartości.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var time = pMe.Pm("/Data/#vars/time").Value;
oTrend.RunTime(time, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.