Promotic

GetPersistInfo - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zwraca informacje dotyczące sposobu zapisu na dysk.
Składnia:
Variant GetPersistInfo(String sType)
Parametry:
sType(String) Typ wymaganych informacji, które metoda powinna zwrócić.
"type" - Metoda zwraca systemową nazwę typu technologii wykorzystanej do zapisu na dysk:
- "promoticcyclic" dla Promotic binary file cyclic
- "accesscyclic" dla Database Access cyclic
- "mssqlcyclic" dla Database MS SQL server cyclic
- "oraclecyclic" dla Database Oracle cyclic
- "mysqlcyclic" dla Database MySQL cyclic
- "firebirdcyclic" dla Database FireBird cyclic
"activefilename" - Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na opcję, która zapisuje do pliku na dysku (Database Access backups (przestarzałe), Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic), wtedy metoda zwraca nazwa pliku bez ścieżki, w innym przypadku metoda zwraca pusty łańcuch "".
"activefilepath" - Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na opcję, która zapisuje do pliku na dysku (Database Access backups (przestarzałe), Promotic binary file cyclic, Database Access cyclic), wtedy metoda zwraca nazwa pliku razem ze ścieżką, w innym przypadku metoda zwraca pusty łańcuch "".
"activedatabase" - Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na opcję, która zapisuje do bazy danych (Database Access backups (przestarzałe), Database MS SQL server backups (przestarzałe), Database MS SQL server cyclic, Database Oracle cyclic, Database MySQL cyclic, Database FireBird cyclic, Database Access cyclic), wtedy metoda zwraca nazwę bazy danych, w innym przypadku metoda zwraca pusty łańcuch "".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var sType = oTrend.GetPersistInfo("type");
var sFileName = oTrend.GetPersistInfo("activefilename");
var sFilePath = oTrend.GetPersistInfo("activefilepath");
var sDatabase = oTrend.GetPersistInfo("activedatabase");

Pm.Debug("Technologia zapisu: " + sType);
Pm.Debug("Nazwa pliku: " + sFileName);
Pm.Debug("Nazwa pliku ze ścieżką: " + sFilePath);
Pm.Debug("Baza danych: " + sDatabase);
© MICROSYS, spol. s r.o.