Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane".
Składnia:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Jest wytworzany globalny błąd INFO systemu. Do testowania istnienia zmiennej dogodniejszym jest zastosowanie metody ItemEx.
Metoda zwraca tylko zmienne (o odpowiednim rozszerzeniu danych), które zostały w tym obiekcie bezpośrednio wytworzone (jego własne). W rzeczywistości do tego obiektu mogą się zarejestrować również inne zmienne z obiektów PmaData, które posiadają odpowiednie rozszerzenie danych z ścieżką do tego obiektu. Do wszystkich rozszerzeń danych (własnych lub obcych) zarejestrowanych w tym obiekcie można przystępować przy pomocy metody GetVarExtensions.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var value = oTrend.Item("temperature").Value;   // Odczyt wartości
oTrend.Item("temperature").Value = 24;   // Zapis wartości
© MICROSYS, spol. s r.o.