Update cookies preferences
Promotic

Close - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zamknięcie archiwum trendów.
Składnia:
Empty Close()
Notatka:
Zamknięcie obiektu (archiwum danych na dysku także zamknięte). Po wywołaniu tej metody nie można do tego obiektu PmaTrendGroup (do bufora w pamięci i do archiwum na dysku) zapisywać żadnych nowych danych i obiekt również nie oferuje żadnych danych. (metody GetData, GetValueByTime, SetValueByTime GetTime, ... nie funkcjonują). Obiekt można otworzyć później w dowolnej chwili przez wywołanie metody Open.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
oTrend.Close();
Przykład2:
Patrz w metodzie Open
© MICROSYS, spol. s r.o.