Update cookies preferences
Promotic

onBackupCreate - zdarzenie obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy wymogu wytworzenia nowej kopii zapasowej (jeszcze przed wytworzeniem kopii zapasowej). W parametrach pEvent.NewName oraz pEvent.NewTitle jest wstępnie ustawiona nowa nazwa systemowa kopii zapasowej, ewentualnie nazwa kopii zapasowej użytkownika. Obie te pozycje można zmienić i można wprowadzić nową nazwę systemową i nową nazwę użytkownika kopii zapasowej, która następnie zostanie wytworzona.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaTrendGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.NewName - (String) [do odczytu i zapisu] Wstępnie ustawioną systemową nazwę kopii zapasowej, na przykład Trend10, można zmienić przy pomocy zapisu do tego parametru.
pEvent.NewTitle - (String) [do odczytu i zapisu] Wstępnie ustawioną nazwę użytkownika kopii zapasowej, na przykład Wytop nr. 10, można zmienić przy pomocy zapisu do tego parametru.
Przykład:
Ustawia nazwę pliku dziennej trendowej kopii zapasowej. Powstanie kopii zapasowej jest zależne od ustawień konfiguratorów w karcie "Zapisanie". Można również wywołać metodę BackupCreate.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var time = Pm.CreatePmDateObject();
var year = time.GetYear();
var month = time.GetMonth();
if (month < 10)
{
month = "0" + month;
}
var day = time.GetDay();
if (day < 10)
{
day = "0" + day;
}
pEvent.NewName = "TrendsDay_" + year + "_" + month + "_" + day;
© MICROSYS, spol. s r.o.