Promotic

Obiekt ExtTrend

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData do podłączenia do obiektu PmaTrendGroup.
Właściwości i metody:
ColorKolor zmiennej do wyświetlenia
DisplayNameNazwa zmiennej do wyświetlenia
ExtIdIdentyfikator rozszerzenia danych
GroupZwraca obiekt PmaTrendGroup
MaxMaksymalna wartość zmiennej
MinMinimalna wartość zmiennej
TrendIdIdentyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli bazy danych trendów
UnitFizyczna jednostka zmiennej
VarZwraca obiekt PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtTrendKonfiguracja rozszerzenia danych
Notatka:
Omawiane rozszerzenie danych danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaTrendGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaTrendGroup > Dane" wymaganej pozycji nie można ponownie wpisywać! Odpowiednia trendowana zmienna może być wytworzona bezpośrednio w obiekcie PmaTrendGroup jako obiekt PmVar lub zarejestrowana jako rozszerzenie danych (ExtTrend).
Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaTrendGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaTrendGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta. Jeżeli w obiekcie PmaTrendGroup występują pozycje obu typów, wtedy w tabeli bazy danych będą występować najpierw pozycje typu PmVar a następnie pozycje typu "Rozszerzenie danych".

Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:
Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w formie jedynego łańcucha tekstowego. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.
Id={Trend;PmaObject;Order;TrendId;Min;Max;Unit;Color;DisplayName;Sensitivity;Params;ValueType;BitIndex}
- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaTrendGroup)"
- Order: patrz konfigurator "Kolejność"
- TrendId: patrz konfigurator "Identyfikator trendu"
- Min: patrz konfigurator "Minimum"
- Max: patrz konfigurator "Maksymum"
- Unit: patrz konfigurator "Jednostka"
- Color: patrz konfigurator "Kolor"
- DisplayName: patrz konfigurator "Wyświetlana nazwa trendu"
- Sensitivity: patrz konfigurator "Niewrażliwość"
- Params: patrz konfigurator "Dodatkowe parametry"
- ValueType: patrz konfigurator "Typ wartości"
- BitIndex: patrz konfigurator "Określa numer bitu do testowania"

Historia:
Pm8.03.02: Uogólnienie o możliwość trendowania tylko określony bit w danej wartości (patrz konfigurator "Typ wartości").
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.