Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtTrend

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o podłączenie do obiektu PmaTrendGroup.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={Trend;PmaObject;Order;Name;Min;Max;Unit;Color;DisplayName;Sensitivity;Params;ValueType;Bit}

- Id: patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych"
- PmaObject: patrz konfigurator "Obiekt docelowy (PmaTrendGroup)"
- Order: patrz konfigurator "Kolejność"
- Name: patrz konfigurator "Identyfikator trendu"
- Min: patrz konfigurator "Minimum"
- Max: patrz konfigurator "Maksymum"
- Unit: patrz konfigurator "Jednostka"
- Color: patrz konfigurator "Kolor"
- DisplayName: patrz konfigurator "Nazwa do wyświetlenia"
- Sensitivity: patrz konfigurator "Niewrażliwość"
- Params: patrz konfigurator "Dodatkowe parametry"
- ValueType: patrz konfigurator "Typ wartości"
- Bit: patrz konfigurator "Określa numer bitu do testowania"
 
Omawiane rozszerzenie danych danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaTrendGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w zakładce "PmaTrendGroup > Dane" wymaganej pozycji nie można ponownie wpisywać! Odpowiednia trendowana zmienna może być wytworzona bezpośrednio w obiekcie PmaTrendGroup w formie obiektu PmVar lub zarejestrowana w formie rozszerzenia danych (ExtTrend).

Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaTrendGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka "PmaTrendGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta. Jeżeli w obiekcie PmaTrendGroup występują pozycje obu typów, wtedy w tabeli bazy danych będą występować najpierw pozycje typu PmVar a następnie pozycje typu "Rozszerzenie danych".

Właściwości i metody:
Color Kolor zmiennej do wyświetlenia
DisplayName Nazwa zmiennej do wyświetlenia
Max Maksymalna wartość zmiennej
Min Minimalna wartość zmiennej
TrendId Identyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli w bazie danych trendów
Unit Fizyczna jednostka zmiennej
Var Udostępnienie obiektu PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtTrend Konfiguracja rozszerzenia danych

Historia:
Pm8.03.02: Uogólnienie o możliwość trendowania tylko określony bit w danej wartości (patrz konfigurator "Typ wartości").
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice