Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtTrend

Opis:
Rozszerzenie zmiennej PmVar obiektu PmaData o podłączenie do obiektu PmaTrendGroup.
 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego.

Id={Trend;sPmaObject;fOrder;sName;fMin;fMax;sUnit;sColor;sDisplayName;fSensitivity;sParams;nValueType;nBit}

 
Omawiane rozszerzenie danych danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaTrendGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w zakładce "PmaTrendGroup > Dane" wymaganej pozycji nie można ponownie wpisywać! Odpowiednia trendowana zmienna może być wytworzona bezpośrednio w obiekcie PmaTrendGroup w formie obiektu PmVar lub zarejestrowana w formie rozszerzenia danych (ExtTrend).

Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaTrendGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka "PmaTrendGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta. Jeżeli w obiekcie PmaTrendGroup występują pozycje obu typów, wtedy w tabeli bazy danych będą występować najpierw pozycje typu PmVar a następnie pozycje typu "Rozszerzenie danych".

Właściwości i metody:
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
Color Kolor zmiennej do wyświetlenia
DisplayName Nazwa zmiennej do wyświetlenia
Max Maksymalna wartość zmiennej
Min Minimalna wartość zmiennej
TrendId Identyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli w bazie danych trendów
Unit Fizyczna jednostka zmiennej
Var Udostępnienie obiektu PmVar
Okna konfiguracyjne:
ExtTrend Konfiguracja rozszerzenia danych

Historia:
Pm8.03.02: Uogólnienie o możliwość trendowania tylko określony bit w danej wartości (patrz konfigurator "Typ wartości").
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice