Update cookies preferences
Promotic

Color - właściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Kolor zmiennej do wyświetlenia.
Składnia:
String Color
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvGraph.Color
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sColor = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").Color;

// lub
sColor = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").Color;

// lub
sColor = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").Color;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.