Promotic

Color - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Barva proměnné k zobrazení.
Syntaxe:
String Color
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvGraph.Color
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

sColor = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Color;

// nebo
sColor = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Color;

// nebo
sColor = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Color;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.