Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Barva proměnné k zobrazení.
Syntaxe:
String Color
Volání:
sColor = oTrend.Item(2).Color 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvGraph.Color

Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti v skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Color;

//nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Color;

//nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Color;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice