Update cookies preferences
Promotic

Var - właściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Właściwość zwraca obiekt PmVar, w którym jest rozszerzenie danych danych zdefiniowane (wartość źródłowa).
Składnia:
Object Var
Wartości:
Zwraca obiekt typu PmVar.
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oVar = oExt.Var;
Przykład2:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.