Update cookies preferences
Promotic

Unit - właściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Fizyczna jednostka zmiennej.
Składnia:
String Unit
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Jednostka" tego obiektu.
 
Notatka dla obiektu PmaTrendGroup:
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Unit.
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sUnit = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").Unit;

// lub
sUnit = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").Unit;

// lub
sUnit = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").Unit;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.