Update cookies preferences
Promotic

TrendsCount - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca ilość skonstruowanych obiektów podległych typu tvTrend.
Składnia:
Long TrendsCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Maksymalna ilość trendów jest 255.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nCount = oTView.TrendsCount;
© MICROSYS, spol. s r.o.