Update cookies preferences
Promotic

TableHeadFont - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Czcionka tekstów nagłówka w trybie tabelkowym.
Właściwość zwraca obiekt ObjectFont. Przez zapis do jego właściwości można zmienić wygląd czcionki.
Składnia:
Object TableHeadFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czcionka" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oFont = oTView.TableHeadFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
Przykład2:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.