Update cookies preferences
Promotic

Tryb tabelkowy - okno konfiguracyjne

Opis:
Te konfiguratory ustawiają tryb tabelkowy.
Konfiguratory:
Wysokość wierszaWysokość wiersza danych w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableRowHigh.
Kolumna czasu
Szerokość kolumnySzerokość kolumny czasu w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeColumnWidth.
Kolor tłaKolor tła w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeBgColor.
Kolor wartościKolor tekstu wartości czasu w kolumnie czasu w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeTextColor.
CzcionkaCzcionka w kolumnie czasu w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeFont.
Typ formatowania czasuTyp formatowania wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeFormatType.
10 - według języka C
20 - automatycznie
Format czasuFormat wartości kolumny czasu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTimeFormat"/>.
Nagłówek
Kolor tłaKolor tła nagłówka
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadBgColor.
Kolor etykietKolor etykiet nagłówka
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadTextColor.
CzcionkaCzcionka etykiet nagłówka
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadFont.
Wysokość wierszaWysokość wiersza nagłówka
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableHeadRowHigh.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.