Update cookies preferences
Promotic

TableOper - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Ustawienie niektórych parametrów (szerokości wszystkich kolumn, ...) w trybie tabelkowym.
Składnia:
Empty TableOper(String sOper, String sPar)
Parametry:
sOper(String) Łańcuch tekstowy określający typ wykonywanej operacji
"colswidth" - Ustawienie szerokości wszystkich kolumn
sPar(String) Wartość parametru zależy od ustawienia parametru sOper
"fittoview:xxx;" - Ważne, jeżeli jest ustawione sOper="colswidth" - ustawienie szerokości wszystkich kolumn tak, żeby wszystkie kolumny były w przeglądarce wyświetlone jednocześnie bez konieczności przewijania (scroll). xxx może nabywać następujące wartości:
eq - szerokości wszystkich kolumn są ustawione na taką samą wartość lub
pr - szerokości wszystkich kolumn są przeliczane i zmienione według wzajemnego stosunku (proporcjonalnie) swoich szerokości przed wywołaniem tej metody.

Wołanie metody zmienia właściwości tvTrend.TableColumnWidth wszystkich obiektów tvTrend, których wyświetlenie jest zezwolone. Patrz: tvTrend.EnabledInTable, tvTrend.Visible.
Notatka:
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TableOper("colswidth", "fittoview:eq;");
© MICROSYS, spol. s r.o.