Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollSizeUnit - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Określa, w jakich jednostkach czasu są wartości właściwości AutoscrollSize (krotność wielkości strony, czas w sekundach, najkrótszy period, ...)
Składnia:
Long AutoscrollSizeUnit
Wołanie:
oTView.AutoscrollSizeUnit = n
Wartości:
We właściwości AutoscrollSize jest ustawiona:
0 - długość przewinięcia w sekundach
1 (domyślnie) - długość przewinięcia w krotności długości osi czasu, 1.0 oznacza o długość całej strony.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sposób przewijania" niniejszego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice