Promotic

AutoscrollSizeUnit - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Określa, w jakich jednostkach czasu są wartości właściwości AutoscrollSize (krotność wielkości strony, czas w sekundach, najkrótszy period, ...)
Składnia:
Long AutoscrollSizeUnit
Wartości:
We właściwości AutoscrollSize jest ustawiona:
0 - długość przewinięcia w sekundach
1 (domyślnie) - długość przewinięcia w krotności długości osi czasu, 1.0 oznacza o długość całej strony.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sposób przewijania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.Autoscroll (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoSizeUnit = oTView.AutoscrollSizeUnit;   // Odczyt z właściwości
oTView.AutoscrollSizeUnit = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.