Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableHeadTextColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor tekstów nagłówka w trybie tabelkowym.
Składnia:
String TableHeadTextColor
Wołanie:
oTView.TableHeadTextColor = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTView.TableHeadTextColor 'w sColor jest RGB String w postaci "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor etykiet" tego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Patrz również:
Przykład:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice