Promotic

TableHeadTextColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor tekstów nagłówka w trybie tabelkowym w trybie tabelkowym.
Składnia:
String TableHeadTextColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor etykiet" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
Przykład1:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sTableHeadTextColor = oTView.TableHeadTextColor;   // Odczyt z właściwości

oTView.TableHeadTextColor = "#00ff00";   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.