Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onError - zdarzenie obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli doszło do błędu w przeglądarce. Na przykład odczytane dane są niespójne.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Code - (Long) Kod liczbowy błędu. Patrz właściwość LastErr.
pEvent.Text - (String) Tekstowy opis błędu. Patrz właściwość LastErrText.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Trend error: " + pEvent.Text);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice