Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onError - zdarzenie objektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli doszło do błędu w przeglądarce. Na przykład odczytane dane są niespójne.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
nCode(Long) Kod liczbowy błędu. Patrz właściwość LastErr.
sCodeText(String) Tekstowy opis błędu. Patrz właściwość LastErrText.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice